Zaobstarali ste si Q-THERM v minulosti s cieľom presvedčiť sa o výsledkoch? Vymeňte svoju skúsenosť za cenové zvýhodnenie.

Stačí odoslať formulár s vyplnenými údajmi. Výšku cenového zvýhodnenia a podmienky Vám zašleme na Vami uvedený email.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a ostávame s úsmevom :).

Odpoveď Vám odošleme do dvoch pracovných dní.

captcha

Stlačením tlačidla odoslať udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je: spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. IČO: 46160141, DIČ:2023266080 so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 15, 038 61 Vrútky, zapísaná v OR Okr.Súdu Žilina Oddiel: Sro, vložka č. 54742/L.

Pri vyplnení dopytu nám možete poskytnúť tieto osobné údaje: Meno a priezvisko, psč a mesto, e-mailovú adresu.

Zadané osobné údaje budú použité pre vybavenie Vášho dopytu. Vaše osobné údaje si ponecháme do doby vybavenia dopytu. Následne budú z nášho systému vymazané.

Máte právo tieto osobné údaje vidieť, upraviť ich, vzniesť námietku voči používaniu osobných údajov. právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo prostrednícvom e-mailu poradna(zavináč)grand-del.sk alebo telefonicky na čísle: 0917 297 496 alebo písomne na adrese GRAND-DEL Slovensko s.r.o. Odvolanie súhlasu zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

S vaším súhlasom, alebo na váš príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. nevyužíva vaše osobné údaje z iných zdrojov, nezdieľa ich s inými spoločnosťami. Spoločnosť neposiela marketingové a propagačné materiály, nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. Spoločnosť GRAND-DEL Slovensko s.r.o. môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje všeobecne záväzný právny predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.