Skúsenosti s tepelnou izoláciou studených stien.

Prečítajte články z niektorých realizácií u našich zákazníkov:

 • MERANIE: SCHOPNOSŤ IZOLOVAŤ ÚNIKY TEPLA POD OBJEKTÍVOM TERMOVÍZNEJ KAMERY...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Výsledky termovíznych meraní objektu pred a po realizácií materiálom Q-THERM na vnútornom povrchu steny. Meranie sa vykonávalo z exteriérovej strany a výsledkom je zaujímavé obmedzenie prestupu tepla z interiéru do exteriéru.

Pre kvalitné posúdenie bolo nutné v priebehu chladných zimných mesiacov jednej zimy nasnímať danú stenu z exteriéru bez Q-THERMu, následne realizovať stierkovanie Q-THERMu na vnútorný povrch stien (ideálne počas teplejších mesiacov, ale nie je podmienkou) a nakoniec zrealizovať merania nasledujúce zimné obdobie.

Nižšie na obrázku vidíme fotografiu stenu z exteriérovej strany. Napriek stavu fasády do steny nezateká a nie je zaťažená vzlínajúcou vlhkosťou (po kliknutí sa obrázok zväčší).

Na ďalšom obrázku vidíme rovnakú fotografiu steny pod termovíznou kamerou. Termosnímok bol vytvorený dňa 16.03.2013 v čase 17:33 hod. pri vonkajšej teplote + 1°C. Obloha bola pod mrakom. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji (po kliknutí sa obrázok zväčší).

Hodnoty vyznačených meraných bodov:

SP1 = 3,2°C

SP2 = 4,6 °C

Posledná fotografia z termovíznej kamery je po realizácií materiálu Q-THERM stierkovaním na vnútornom povrchu steny. Termosnímok bol vytvorený dňa 04.12.2013 v čase 17:03 hod. pri vonkajšej teplote 0°C. Obloha bola jasná, čo je jediný rozdiel pri porovnaní obidvoch snímkov. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji.

Hodnoty vyznačených meraných bodov (po kliknutí sa obrázok zväčší):

SP1 = -0,6°C

SP2 = 2,2 °C

Po porovnaní obidvoch termosnímkov je dôkladne preukázané, že po aplikácií vnútornej stierky Q-THERM došlo k veľmi zaujímavému obmedzeniu prestupu tepla z interiéru do exteriéru danej steny. Dokazujú to aj konkrétne hodnoty teplôt po ich porovnaní. Pri realizácií merania bol kladený dôraz na vyznačené teplotné body, ktoré museli byť z hľadiska umiestnenia čo najviac totožné. Na stene ešte môžeme pozorovať miesta zvýraznené červenou farbou. Najväčší predpoklad je, že skladba muriva na daných miestach obsahuje viac "malty", ako "tehál". Termovízne meranie bolo vykonané certifikovanou termovíznou kamerou FLIR b60.

 • ODIZOLOVANIE VŠETKÝCH STIEN - SUSEDIA PRESTALI VYKUROVAŤ...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Výmena plastových okien, realizácia vonkajšej izolácie a nasadenie meračov. Výhody, ktoré pre niektoré byty dokážu predstavovať strategickú nevýhodu a výrazný problém zníženej tepelnej pohody s vyššími nákladmi na vykurovanie....

Susedia, ktorých byty sú "zo všetkých strán" vykurované sa rozhodli kohútiky s cieľom ušetriť. Tento problém sa týka našich zákazníkov, ktorí mali počas zimného obdobia radiátory naplno a dodatočne museli prikurovať obývaciu miestnosť elektrickým radiátorom. Dosiahnuť izbovú teplotu 20 °C predstavoval neľahkú úlohu, ktorú kvôli jeden ročnému synčekovi bolo nutné dosiahnuť. 

Problém sa rozhodli vyriešiť kompletným odizolovaním všetkých stien a stropu materiálom Q-THERM v roku 2012. Aplikáciu sa rozhodli vyriešiť stierkovaním svojpomocne a keďže neváhali využívať naše poradenstvo kedykoľvek, tak sme mohli byť určitým spôsobom prítomný aj my :-).

Po vykurovacom období nám nahlásili výsledky zvýšenia teploty o cca 4 - 5 °C a radiátory mali zapnuté maximálne na "trojke". Elektrický radiátor vraj nebolo potrebné ani vyťahovať zo skrine :-).

K fotografiám nám priložili aj ich "realizačné" nasadenie, ktoré nám dovolili archivovať ako obojstrannú spomienku :-)

Ďakujeme za prejavenú dôveru:-) (obrázky sa po kliknutí zväčšia)

 

 • TEPELNÁ IZOLÁCIA OBÝVAČKY - LEN TAM, KDE TREBA...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Vraciame sa do čias našich začiatkov. Píše sa rok 2008 a našim cieľom bolo odizolovať Q-THERMom chladnú stenu v obývacej miestnosti, ktorá spôsobovala " tepelnú nepohodu" a komplikovala vykúrenie miestnosti na požadovanú teplotu.

Na nižšie uvedenej fotografii môžete vidieť dvere na balkón a vedľa nich dekoračnú lištu, ktorá oddeľuje Q-THERM od omietky. Za stenou je totiž ďalšia miestnosť, ktorá nie je v zimných obdobiach vykurovaná.

Už po aplikácií sa zmenila "klíma" v miestnosti a dnes je tomu už sedem rokov, čo Q-THERM plní svoje očakávania. Rýchlejšie vykúrenie miestnosti, odizolovanie chladu zo stien, zvýšenie teploty a možnosť regulovať vykurovanie podľa potreby (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

 • CHALÚPKA - KRÁTKODOBO VYKUROVANÝ OBJEKT
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Chaty, chalupy a krátkodobo vykurované objekty. Konkrétne s víkendovou chalupou sa Q-THERM popasoval ešte v roku 2009.

Kto má víkendovú chalupu, tak toto vyhlásenie použije za svoje: „ Prídeme na chalupu v piatok a až do nedele sa sústredíme hlavne na kúrenie. Uvedomenie skutočnosti „ už je tu príjemne teplo“ nás napadne v nedeľu, keď sa akurát balíme domov :-) “....

Pri tejto konkrétnej chalupe to bola obzvlášť pravda, pretože je murovaná a obsahuje  v sebe ešte jedno kúzlo. Nemá elektriku, čiže sa vykuruje len krbovými kachľami a pecou. Ten, kto vlastní jednoduchú víkendovú chalúpku, so skromnou vykurovacou technikou si dokáže spomenúť na  svoju náladu v momente, keď musí v noci vstávať a prihodiť do pece.

No za teplo v miestnosti a teplé steny na dotyk v deň príchodu dokazuje, že to stálo za to :-) (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

 • OD MODLITEBNEJ MIESTNOSTI AŽ PO CELÝ KOSTOL...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Na to, aby sa nám podarila táto udalosť, musel Q-THERM prejsť dvojročnou skúškou z hľadiska izolácie a to v modlitebnej miestnosti. To, že sa nám podarilo zapísať sa do histórie z hľadiska prvého zatepleného kostola zvnútra si v prvom rade zaslúžia pozornosť ľudia, ktorí toho boli príčinnou.

Všetko sa začalo otázkami pána farára v roku 2009 ohľadne pomoci odstrániť tepelnú nepohodu v modlitebnej miestnosti. Sálanie chladu zo stien, problém miestnosť vykúriť, udržať teplotu v miestnosti a zároveň pomôcť v znížení nákladov na vykurovanie bol požadovaný výsledok.

Prešli zhruba dva roky, kde Q-THERM nesklamal a pustili sme sa do realizácie celého kostola. Znie to komplikovane, no nie je to tak:-). Steny z chladného kameňa, ktoré sme Q-THERMom zaizolovali majú plochu cca 520 m2. Aplikáciu sme totiž zvolili striekaním špeciálnym zariadením a bolo hotovo za ani nie dva dni. Steny z chladného hrubého kameňa sú odizolované, zostali na dotyk teplé a môžeme sa tešiť na nové pocity z priestoru, ktorý má v ľuďoch dôležité miesto v srdci (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

Na záver to najdôležitejšie!

" Týmto by som chcel osobnejšie prejaviť veľkú vďačnosť pánom pracovníkom, ktorí urobili naozajstný kus práce. Obdivoval som ich šikovné ruky. Rovnako pánovi farárovi, ktorý nám prejavil opakovanú dôveru. Obdivujem jeho prirodzený zmysel pre starostlivosť o ľudí a neustálu usilovnosť v budovaní príjemného prostredia, ktoré slúži ľuďom. Ďakovnú ruku podávam rovnako výrobcovi materiálu Q-THERM, ktorý nám podával pomocnú ruku po celý čas trvania realizácie. "

 • VÝSLEDKY EFEKTIVITY PRVÉHO KOSTOLA PO ZIME SÚ PRÍČINOU REALIZÁCIE ĎALŠIEHO...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Sálanie chladu z kamenných stien, chladné prúdenie vzduchu, neschopnosť vykúriť priestor a vysoké náklady na vykurovanie sa zmenili na pocit tepelnej pohody, zlepšenie efektivity vykurovania a schopnosti usporiť prostriedky na vykurovanie...

Po vykurovacom období sme mali stretnutie s pánom farárom v obci Háj ohľadne výsledkov vnútorného odizolovania chladných múrov z kameňa s materiálom Q-THERM.

Obojstranné pocity nadšenia a spokojnosti napĺňajú výsledky, ktoré nám pán farár popísal detailne. Obmedzenie sedenia pri stenách z dôvodu nepríjemného sálania chladu a prúdenie chladného vzduchu, ktorý sa dal pozorovať na plameni zapálených sviečok je už dnes minulosťou. Tepelná pohoda aj v blízkosti stien, neprítomnosť prúdenia chladného vzduchu a rovnomerné rozloženie tepla bol zámer smerovaný k ľuďom.

Schopnosť vykúriť kostol pred aplikáciou Q-THERMu na požadovanú teplotu predstavoval neľahkú úlohu, kde súčasťou boli aj vysoké náklady na vykurovanie. Podarilo sa nám zlepšenie efektivity vykurovania vytiahnuť na vynikajúce výsledky z hľadiska rýchlosti nárastu teploty a celkovej úspory energií na vykurovanie.

Vďaka tepelnej vodivosti materiálu Q-THERM a jeho schopnosti zlepšiť tepelný odpor konštrukcie je výsledkom nárast teploty napr. v mesiaci február z - 4 °C na + 17 °C za tri hodiny prostredníctvom elektrického vykurovania. Návratnosť investície sa predpokladá za necelé tri roky.

Realizácia Q-THERMu v kostole v obci Dolná Štubňa :

Spôsob aplikácie striekaním na plochu cca 520 m2 pri hrúbke 1 mm trvalo šikovným pracovníkom dva dni. Opäť si zaslúžia obdiv a pochvalu za perfektne vykonanú prácu. Zmysel založený na pocite užitočnosti a nadšenie z perfektných výsledkov vyjadruje tie správne hodnoty. Ďakujeme pánovi farárovi, pracovníkom a výrobcovi materiálu Q-THERM (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

 • HISTORICKÝ OBJEKT SI ROVNAKO ZASLÚŽI TEPELNÚ POHODU A EFEKTIVITU VYKUROVANIA...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Vonkajšia fasáda musí byť zo zákona v pôvodnom stave. Nariadenie, ktoré má svoj zmysel, aj keď z hľadiska energetickej náročnosti nie vždy môže majiteľov potešiť. Varianta vnútorného odizolovania chladných kamenných múrov Q-THERMom je v tomto prípade riešenie, ktoré bude užitočné pre obe strany. Sme presvedčení, že výsledok efektivity Q-THERMu bude na podobných hodnotách, ako v prípade už zrealizovaných kostolov...(obrázok sa po kliknutí zväčší)

Realizácia prvej miestnosti historickej budovy Rožkovany s plochou cca 100 m2:

Aplikácia sa realizovala na vnútorné obvodové múry a na klemby striekacím zariadením. Šikovnému pracovníkovi to trvalo bez mála štyri hodiny a na druhý deň sa už mohol Q-THERM na niektorých miestach zahladiť navlhčeným hladítkom. To ale nie je všetko. Všetky miestnosti bude zdobiť nádherná maľba, ktorú môžete vidieť na obrázku nižšie (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

Realizácia ostatných miestností historickej budovy Rožkovany s plochou cca 600 m2:

Po úspešnej "skúške" sa aplikácia postupne realizovala na vnútorné obvodové múry a na klemby stierkovaním. Týmto článkom by sme radi vyjadrili vďačnosť pánovi majiteľovi za prejavenie dôvery a zároveň pochválili pánov pracovníkov za skvelo odvedenú prácu (obrázky sa po kliknutí zväčšia).

 • ENERGETICKÝ SEKTOR - IZOLÁCIA OHRIEVACÍCH PECÍ...
 • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Skutočnosť, že sme schopní pomôcť aj v tejto oblasti nás hreje pri srdci. Nie všade je možné zabezpečiť izoláciu materiálmi, ktorých izolačné schopnosti sú závislé na hrúbke materiálu a pracnosti aplikácie.

V tomto prípade sa jedná o ohrievacie pece, kde bolo potrebné zamedziť únikom tepla a znížiť povrchovú teplotu. Po aplikácií Q-THERMu došlo k zníženiu povrchovej teploty o cca 31°C. Výsledok bol potvrdený meraním termovíznou kamerou (stiahnuť tu).

Pri izolácií Q-THERMom je dôležité brať do úvahy, že nie je určený pre extrémne vysoké teploty. Svoju odolnosť bez strát vlastností preukazuje max. do cca 150 °C (obrázky sa po kliknutí zväčšia).