Skúsenosti s odstránením plesne a vlhkosti na stene.

Prečítajte články z niektorých realizácií u našich zákazníkov:

  • MERANIE: SCHOPNOSŤ IZOLOVAŤ ÚNIKY TEPLA POD OBJEKTÍVOM TERMOVÍZNEJ KAMERY...
  • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Výsledky termovíznych meraní objektu pred a po realizácií materiálom Q-THERM na vnútornom povrchu steny. Meranie sa vykonávalo z exteriérovej strany a výsledkom je zaujímavé obmedzenie prestupu tepla z interiéru do exteriéru.

Pre kvalitné posúdenie bolo nutné v priebehu chladných zimných mesiacov jednej zimy nasnímať danú stenu z exteriéru bez Q-THERMu, následne realizovať stierkovanie Q-THERMu na vnútorný povrch stien (ideálne počas teplejších mesiacov, ale nie je podmienkou) a nakoniec zrealizovať merania nasledujúce zimné obdobie.

Nižšie na obrázku vidíme fotografiu stenu z exteriérovej strany. Napriek stavu fasády do steny nezateká a nie je zaťažená vzlínajúcou vlhkosťou (po kliknutí sa obrázok zväčší).

Na ďalšom obrázku vidíme rovnakú fotografiu steny pod termovíznou kamerou. Termosnímok bol vytvorený dňa 16.03.2013 v čase 17:33 hod. pri vonkajšej teplote + 1°C. Obloha bola pod mrakom. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji (po kliknutí sa obrázok zväčší).

Hodnoty vyznačených meraných bodov:

SP1 = 3,2°C

SP2 = 4,6 °C

Posledná fotografia z termovíznej kamery je po realizácií materiálu Q-THERM stierkovaním na vnútornom povrchu steny. Termosnímok bol vytvorený dňa 04.12.2013 v čase 17:03 hod. pri vonkajšej teplote 0°C. Obloha bola jasná, čo je jediný rozdiel pri porovnaní obidvoch snímkov. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji.

Hodnoty vyznačených meraných bodov (po kliknutí sa obrázok zväčší):

SP1 = -0,6°C

SP2 = 2,2 °C

Po porovnaní obidvoch termosnímkov je dôkladne preukázané, že po aplikácií vnútornej stierky Q-THERM došlo k veľmi zaujímavému obmedzeniu prestupu tepla z interiéru do exteriéru danej steny. Dokazujú to aj konkrétne hodnoty teplôt po ich porovnaní. Pri realizácií merania bol kladený dôraz na vyznačené teplotné body, ktoré museli byť z hľadiska umiestnenia čo najviac totožné. Na stene ešte môžeme pozorovať miesta zvýraznené červenou farbou. Najväčší predpoklad je, že skladba muriva na daných miestach obsahuje viac "malty", ako "tehál". Termovízne meranie bolo vykonané certifikovanou termovíznou kamerou FLIR b60.

  • REALIZÁCIA Q-THERMU U ZÁKAZNÍKA, KTORÝ MAL ŤAŽKOSTI S TVORBOU PLESNÍ...
  • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Aplikácia materiálu Q-THERM u nášho zákazníka, ktorý mal ťažkosti s plesňami dopadla na výbornú. Realizácia prebehla v roku 2014 po vykurovacom období. Aplikácia prebehla stierkovaním vo vrstve 1 mm bez použitia penetrácie. Prešlo vykurovacie obdobie a zákazník je nadmieru spokojný. Na stenách sa nezráža vzdušná vlhkosť a nevytvára sa tam pleseň.

  • MOKRÉ MAPY V KÚTOCH A ROHOCH ZVLÁDOL Q-THERM NA JEDNOTKU...
  • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Minulý rok si náš zákazník zaobstaral Q-THERM na odstránenie príčiny zrážania vzdušnej vlhkosti v rohoch, kútoch a stropoch. Sme radi, že zákazníkovi sa problém natrvalo odstránil a na stenách nedochádza k tvorbe mokrých fľakov a následnej tvorbe plesní. Zákazník nám poslal fotografie pred aplikáciou a po aplikácií, ktoré odfotil po vykurovacom období.

Pred aplikáciou (po kliknutí sa obrázok zväčší):

Po aplikácii (po kliknutí sa obrázok zväčší):

  • PRESVEDČENIE SA O VÝSLEDKOCH ODSTRÁNENIA PRÍČINY VZNIKU PLESNÍ V NAJKRITICKEJŠEJ MIESTNOSTI...
  • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Naša filozofia v tvorení projektu Q-THERM je postavená na vlastnom presvedčení o pravde. Ak máte čo by len malé pochybnosti, neaplikujte Q-THERM na všetky problematické miestnosti okamžite. Nie je kam sa ponáhľať a ako príklad archivujeme skúsenosť jedného zo zákazníkov, ktorý už druhým rokom pokračuje v stierkovaní Q-THERMu...

Prvá problematická miestnosť bola detská izba, kde vplyvom tepelných mostov a chladných stien dochádzalo k zrážaniu vzdušnej vlhkosti a tvorbe plesní. V roku 2013 sa aplikoval Q-THERM stierkovaním. Prešlo vykurovacie obdobie a na základe presvedčenia o odstránení pokračoval v ďalšej realizácií. Keďže sme na fotodokumentáciu pozabudli, tak z prvej problematickej steny máme fotky už po aplikácií.

Na fotografii môžeme vidieť prvú problematickú stenu už po aplikácií Q-THERMu, kde za posteľou nerobila v zime žiadnu „šarapatu“ ani  podložka, ktorá slúži na zlepšenie mäkšieho komfortu pri spaní (obrázok sa po kliknutí zväčší).

Druhým problematickým miestom bola stena s tou istou príčinou. Pri tejto realizácií už máme fotodokumentáciu pred a aj po aplikácií (obrázok sa po kliknutí zväčší).

Materiál Q-THERM taktiež použil v obývacej miestnosti, ktorá bola problematická z hľadiska zlepšenia efektivity vykurovania, udržania teploty v miestnosti a zanechaných teplých stien na dotyk.

Možno sa čudujete, prečo sú tie fotografie iné, ako tie ostatné:-). Dôvod je ten, že náš zákazník spravil fotografie a dal si záležať aj na ich vyvolaní. Boli sme nadšení, keď nám ich podal do ruky, pretože sme očakávali napr. "cdéčko". No a preto sme ich vďačne naskenovali a umiestnili ich tu tak, ako sme ich dostali.

  • SLABÁ VRSTVA, NEMÁVNITE RUKOU NAD NESPOKOJNOSŤOU!...
  • 1

Čítaj viac...Zavrieť

Veríme, že každý z nás sme si už v živote zaobstarali niečo, nad čím sme nakoniec z nejakých dôvodov "mávli rukou". Prosíme Vás, v našom prípade to nerobte. Nie sme zadubenci, ktorí v prípade prejavenej nespokojnosti budú sršať výhovorkami. Taktiež, nie sme žiadny mudrci, ktorí si budú kompenzovať svoje pocity dôležitosti na tom, že človeku sa podarí urobiť chybu.

Obdržali sme email od našej partnerskej spoločnosti s vyjadrením zákazníka, ktorý písal o nespokojnosti odstránenia plesní našim materiálom Q-THERM. Plesne sa mu podarilo po aplikácií Q-THERMu odstrániť len na cca 70% a na kritických miestach sa objavili znova. Po prečítaní emailu som sa osobne skontaktoval s pánom Štefákom z Fiľakova a dohodli sme si termín obhliadky. 

Bol som veľmi rád, že pán Štefák rukou "nemávol".

Problémová miestnosť bola špajza s jedným malým oknom.

Ukážem Vám aj fotografie, ktoré nám poslal pán Štefák po prvej aplikácií Q-THERMu. Na plošnej stene to bolo vcelku v poriadku a kritické miesta vyzerali takto. Pre zväčšenie kliknite na obrázok:

V krátkom čase sme zrealizovali obhliadku.

Po prezretí danej miestnosti nám situácia bola nadmieru jasná. Problém bol v aplikácií a nanesenej hrúbke materiálu na kritické miesta. Tepelné mosty a chladné miesta boli silnejšie, ako aplikovaná hrúbka materiálu Q-THERM. Zavážilo to, že bol aplikovaný štetcom. Nehovoriac o tom, že vetranie miestnosti je značne obmedzené z dôvodu malého okienka, ale zo skúsenosti vieme, že to nie je pre Q-THERM prekážka.

Aplikačný postup nanášania materiálu Q-THERM v prípade plesní je zvýraznený v návode a to výlučne stierkovaním.

Pán Štefák daný fakt ohľadne dôležitosti aplikácie stierkovaním a dodania silnej vrstvy pochopil a bez žiadnych námietok kritické miesta dodatočne prestierkoval silnou vrstvou materiálu Q-THERM. Sklonil som hlbokú poklonu pánovi Štefákovi a na základe jeho prístupu sme sa taktiež zachovali netradične vo vzťahu k danému problému.

Mal som možnosť nestranne pozorovať ľudí v pozícií zákazníka, ktorí videli známe vyjadrenie " náš zákazník, náš pán " za každých okolností. Taktiež som mal možnosť nestranne pozorovať predajcov v pozícií " zadubencov " , ktorí boli neustále vyzbrojení silnejšími výhovorkami. Zmysel a hodnota tvorenia býva niekedy nepochopená...

Aktuálnu ukážku fotografií výsledného efektu po roku a tuhej zime si môžete pozrieť na obrázkoch v galérii (pre zväčšenie kliknite na obrázok):

Kritické miesta bývajú aj na prelome steny, okna, rohy miestnosti a tie bývajú často zanedbávané. V tomto prípade to na fotografiách pána Štefáka máme možnosť vidieť. Z tohto dôvodu apelujeme na nanesenie silnej vrstvy taktiež do rohov a podobných miest, aby došlo k dokonalej tepelnej izolácií.

Chcel by som aj takto verejne poďakovať pánovi Štefákovi za profesionálny prístup k riešeniu problémov.

Chcel by som aj takto verejne poďakovať pánovi Štefákovi za profesionálny prístup k riešeniu problémov.

Chceme poprosiť každého zákazníka. V akýchkoľvek prípadoch sa na nás obráťte. V tomto tvrdení nie je žiadna formalita, ale prirodzený ľudský prístup.