Q-THERM nie je možné porovnávať s „termo” farbami, alebo „termo” stierkami, ktoré sa objavujú na trhu.

Q-THERM je tepelnoizolačný materiál, ktorý má svoje izolačné vlastnosti potvrdené v štátnej skúšobni. Po jeho aplikácií došlo k zlepšeniu tepelného odporu konštrukcie o 24,9 %, k zlepšeniu súčiniteľa prestupu tepla o 13,7 % . Súčiniteľ tepelnej vodivosti Q-THERMu λ = 0,020 W/m.K

  Q-THERM v skratke...